کت و شلوار زنانه و دخترانه

از لباس های مجلسی پر طرفدار کت شلوارها هستند که در مراسم رسمی بیشتر پوشیده می‌شوند زیرا ظاهری رسمی تر به نسبت بقیه لباس ها دارد.

معمولا از پارچه های کرپ به دلیل ایستایی خوب در،کت و شلوارها استفاده می‌شود.

شما میتوانید انواع کت شلوارهای به روز را در تک دوخت ببینید و انتخابی راحت داشته باشید.

فیلتر کردن

تخفیف
LogoLicious_20240223_234949

تک دوخت

کرم

L

کت لنین یقه آرشال سایز لارج

589,000 تومان
تخفیف
LogoLicious_20240224_000000

تک دوخت

مشکی

L

کت کرپ مازاراتی رنگ مشکی سایز لارج

589,000 تومان
تخفیف
LogoLicious_20240224_000403

تک دوخت

مشکی

M

تخفیف
LogoLicious_20240223_235107

تک دوخت

کرم

M

کت لنین یقه آرشال سایز مدیوم

589,000 تومان
تخفیفتمام شد
IMG_20220508_173641_473

تک دوخت

مشکی

M

سِت کت و شلوار راسته LV سایز مدیوم

489,000 تومان
تخفیفتمام شد
IMG_20220508_173641_577

تک دوخت

مشکی

M

سِت کت و شلوار دمپا LV سایز مدیوم

489,000 تومان
تخفیفتمام شد
IMG_20220508_173641_480

تک دوخت

مشکی

XL

تخفیفتمام شد
IMG_20220508_173641_615

تک دوخت

مشکی

XL

تخفیفتمام شد
IMG_20220508_173641_456

تک دوخت

مشکی

L

سِت کت و شلوار راسته LV سایز لارج

489,000 تومان
تخفیفتمام شد
IMG_20220508_173641_601

تک دوخت

مشکی

L

سِت کت و شلوار دمپا LV سایز لارج

489,000 تومان
تخفیفتمام شد
IMG_20211010_151527_314-min

تک دوخت

آبی

L

کت و شلوار زنانه

520,000 تومان
تخفیفتمام شد
IMG_20211010_135115_599-min

تک دوخت

مشکی

L

کت و شلوار دخترانه

499,000 تومان

از لباس های مجلسی پر طرفدار کت شلوارها هستند که در مراسم رسمی بیشتر پوشیده می‌شوند زیرا ظاهری رسمی تر به نسبت بقیه لباس ها دارد.

معمولا از پارچه های کرپ به دلیل ایستایی خوب در،کت و شلوارها استفاده می‌شود.

شما میتوانید انواع کت شلوارهای به روز را در تک دوخت ببینید و انتخابی راحت داشته باشید.